top of page

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Καλώς ορίσατε στον ιστότοπο της AGETIS Supplements Ltd («Agetis») («Site»). Διαβάστε προσεκτικά  τους Όρους Χρήσης πριν αποκτήσετε πρόσβαση ή χρησιμοποιήσετε αυτόν τον Ιστότοπο.

 

Όροι Χρήσης

 

Παρόλο που οι πληροφορίες σε αυτόν τον Ιστότοπο είναι προσβάσιμες παγκοσμίως, οι πληροφορίες προϊόντων που παρέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο ενδέχεται να μην προορίζονται για κατοίκους μιας συγκεκριμένης περιοχής. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε σε κάθε μεμονωμένη σελίδα προϊόντος, εάν οι παρεχόμενες πληροφορίες προορίζονται ή όχι, για την περιοχή της κατοικίας ή της αναφοράς σας.

 

2021 AGETIS Supplements Ltd. All rights reserved.

 

Με την πρόσβαση ή τη χρήση αυτού του Ιστότοπου και κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση σε αυτόν, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου. Εάν δεν συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης ή την Πολιτική Απορρήτου, δεν πρέπει να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο.

 

Η Agetis μπορεί να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή και αυτές οι τροποποιήσεις θα θεωρούνται αποτελεσματικές αμέσως μετά την ανάρτηση στον Ιστότοπο. Οποιαδήποτε χρήση ή συνέχιση της χρήσης του Δικτυακού Τόπου θα θεωρείται το συμπέρασμα της αποδοχής σας από τους τροποποιημένους Όρους Χρήσης, επομένως θα πρέπει να αναθεωρείτε τακτικά αυτούς τους Όρους Χρήσης. 

 

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο είναι μόνο για γενικές πληροφορίες και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ο ιστότοπος μπορεί, κατά καιρούς, να περιέχει πληροφορίες που σχετίζονται με διάφορες ιατρικές καταστάσεις και τη θεραπεία τους. Οι πληροφορίες που σχετίζονται με το προϊόν σε αυτόν τον Ιστότοπο δεν αποτελούν ιατρική συμβουλή και δεν πρέπει να βασίζονται σε κάποιο συγκεκριμένο άτομο ή για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό. Οποιεσδήποτε ιατρικές ερωτήσεις πρέπει να παραπέμπονται στον επαγγελματία υγείας σας. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Καμία χρήση ναρκωτικών ή συναφών προϊόντων δεν πρέπει να αναλαμβάνεται απλώς με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο και καμία ευθύνη ή ευθύνη δεν θα γίνει αποδεκτή ή θα προκύψει από τον Agetis.

 

1. Χρήση της Ιστοσελίδας

 

Συμφωνείτε και κατανοείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση του απορρήτου των κωδικών πρόσβασης που σχετίζονται με οποιονδήποτε λογαριασμό Agetis χρησιμοποιείτε. Συνεπώς, συμφωνείτε ότι θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι έναντι του Agetis για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στον λογαριασμό σας.

 

Μπορείτε να περιηγηθείτε ελεύθερα στον Ιστότοπο και να κατεβάσετε ελεύθερα υλικό από εκεί. Οποιοδήποτε και όλα τα ληφθέντα υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από εσάς για προσωπική, μη εμπορική χρήση.

 

Δεν επιτρέπεται η διανομή, τροποποίηση, μετάδοση, επαναχρησιμοποίηση, αναδημοσίευση ή χρήση οποιουδήποτε τέτοιου υλικού για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς, χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια του Agetis. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα, η πνευματική ιδιοκτησία και άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας καθώς και οι ειδοποιήσεις σε σχέση με αυτά που περιέχονται στο υλικό που πρέπει να ληφθούν πρέπει να διατηρηθούν. Όλα τα περιεχόμενα του Ιστότοπου αποτελούν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας της Agetis ή/και οποιουδήποτε προμηθευτή ή συνεργαζόμενου με την Agetis εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια της Agetis ή εκτός, όπως προβλέπονται εδώ. 

 

Οι εικόνες ατόμων ή τοποθεσιών που εμφανίζονται στον Ιστότοπο είναι είτε ιδιοκτησία είτε χρησιμοποιούνται με άδεια από τον Agetis. Η χρήση αυτών των εικόνων από εσάς απαγορεύεται αυστηρά. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση των εικόνων ενδέχεται να παραβιάζει το Κυπριακό, το Ευρωπαϊκό ή το Διεθνές Δίκαιο, τα πνευματικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα, την πνευματική ιδιοκτησία, τους νόμους περί απορρήτου και/ή δημοσιότητας, καθώς και τους κανονισμούς και τα καταστατικά επικοινωνιών.

2. Περιορισμοί πρόσβασης 

 

Εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από την Agetis, απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε πρόσβαση ή προσπάθεια πρόσβασης σε άλλες περιοχές του συστήματος υπολογιστή Agetis ή άλλων πληροφοριών που περιέχονται στο σύστημα για οποιονδήποτε σκοπό. Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε κανένα ρομπότ, αράχνη, άλλη αυτόματη ή χειροκίνητη διαδικασία ή συσκευή για να «ξύσετε», να παρακολουθήσετε «τη δικό μου» ή να αντιγράψετε ιστοσελίδες στον Ιστότοπο ή το περιεχόμενο που περιέχεται σε αυτόν χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια της Agetis. Δεν θα κάνετε ανεπιθύμητη αλληλογραφία σε κανέναν άλλο χρήστη της Ιστοσελίδας για οποιονδήποτε λόγο. Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε συσκευές, λογισμικό ή ρουτίνα για να παρέμβετε ή να προσπαθήσετε να παρέμβετε στη σωστή λειτουργία της Ιστοσελίδας. Συμφωνείτε ότι δεν θα προβείτε σε καμία ενέργεια που επιβάλλει ένα παράλογο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στην υποδομή του Αγγέτη. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τεχνικές πλαισίωσης για να περικλείσετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο, εμπορική επωνυμία ή άλλες ιδιόκτητες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, καρέ, περιεχομένου ή διάταξης/σχεδίου που βρέθηκαν σε οποιαδήποτε σελίδα του Ιστότοπου χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της Agetis. 

 

3. Επίκαιρη πληροφόρηση

 

Η Agetis καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να συμπεριλάβει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες στον Ιστότοπο, ωστόσο, καθώς οι πληροφορίες αλλάζουν τόσο γρήγορα η Agetis αδυνατεί και δεν κάνει καμία εγγύηση ή δήλωση ως προς την αξιοπιστία, την ακρίβεια, την εγκυρότητα, την επικαιρότητα, τη χρησιμότητα ή την πληρότητα.

 

4. Ευθύνη

 

α) Τίποτα στους Όρους Χρήσης δεν αποκλείει, περιορίζει ή τροποποιεί οποιαδήποτε εγγύηση, δικαίωμα ή ένδικο μέσο που παρέχεται στον χρήστη από οποιονδήποτε εφαρμοστέο Νόμο που δεν μπορεί να αποκλειστεί, να περιοριστεί ή να τροποποιηθεί με συμφωνία (Μη Εξαιρούμενα Δικαιώματα). Με την επιφύλαξη των μη αποκλειστικών δικαιωμάτων και εκτός από τυχόν εγγυήσεις που προβλέπονται ρητά στους παρόντες Όρους Χρήσης, εξαιρείται κάθε όρος, εγγύηση, εγγύηση, δικαίωμα ή ευθύνη που διαφορετικά θα συνεπαγόταν στους παρόντες Όρους Χρήσης ή θα επιβαλλόταν από το νόμο.

 

β) Χωρίς περιορισμό της ρήτρας 4 (α), η χρήση του Ιστότοπου γίνεται με δική σας ευθύνη και σε καμία περίπτωση η Agetis ή οποιοδήποτε άλλο μέρος που εμπλέκεται στη δημιουργία, παραγωγή ή παράδοση της Ιστοσελίδας δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, άμεση, τυχαία, επακόλουθη, έμμεση ή ποινική απώλεια ή ζημίες, ή ζημιές που προκύπτουν από χαμένα κέρδη, χαμένα δεδομένα ή διακοπή επιχείρησης) που προκύπτουν από την πρόσβασή σας, τη χρήση ή την αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης, τον Ιστότοπο ή τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις στο το ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ. Αυτό περιλαμβάνει ζημιές ή ιούς που μπορεί να μολύνουν τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας.

 

γ) Χωρίς περιορισμό της ρήτρας 4 (α), η Agetis δεν εγγυάται ή εγγυάται ότι τα αρχεία που είναι διαθέσιμα για λήψη από αυτόν τον Ιστότοπο θα είναι απαλλαγμένα από ιούς, σκουλήκια, δούρειους ίππους ή άλλους κώδικες που εκδηλώνουν μολυσματικές ή καταστροφικές ιδιότητες. 

 

5. Αποζημίωση

 

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να κρατήσετε ασφαλή την Agetis, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τους προμηθευτές και τους τρίτους συνεργάτες από και έναντι όλων των απωλειών, εξόδων, ζημιών και εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των λογικών αμοιβών των δικηγόρων, που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίασή σας από τους Όρους Χρήσης, ή οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή της εσφαλμένης συμπεριφοράς) από εσάς ή οποιοδήποτε άλλο άτομο που έχει πρόσβαση στον Ιστότοπο χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας.

 

6. Εμπιστευτικότητα

 

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην Πολιτική Απορρήτου:

 

α) οποιαδήποτε επικοινωνία ή υλικό που διαβιβάζετε ή δημοσιεύετε στον Ιστότοπο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό σε αυτά, οποιωνδήποτε δεδομένων, ερωτήσεων, σχολίων, προτάσεων ή παρόμοιων στοιχείων, και θα αντιμετωπίζονται ως μη εμπιστευτικές και μη ιδιόκτητες πληροφορίες.

 

β) Η Agetis, ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της, μπορεί να χρησιμοποιήσει την εν λόγω επικοινωνία ή υλικό για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, αναπαραγωγής, αποκάλυψης, μετάδοσης, δημοσίευσης, μετάδοσης και περαιτέρω ανάρτησης.

 

γ) Η Agetis και οι θυγατρικές της, είναι ελεύθερες να χρησιμοποιούν οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές που περιέχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία ή υλικό που στέλνετε στον Ιστότοπο για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης, αλλά χωρίς περιορισμό, της ανάπτυξης, κατασκευής και εμπορίας προϊόντων.

 

δ) Συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι σε περίπτωση κακής χρήσης ή παράνομης διάδοσης εμπιστευτικών πληροφοριών ή παραβίασης οποιασδήποτε από τις διατάξεις εμπιστευτικότητας που περιέχονται εδώ, οι ζημιές δεν θα είναι το κατάλληλο φάρμακο και  η Agetis θα δικαιούται περαιτέρω την κατάλληλη ασφαλιστική ή άλλη δίκαιη αποζημίωση. 

 

 

7. Εμπορικά σήματα

 

Τα εμπορικά σήματα, οι επωνυμίες, τα λογότυπα και οι σχετικές ετικέτες και σήματα υπηρεσιών (συλλογικά, τα «Εμπορικά σήματα») που εμφανίζονται στον Ιστότοπο, είτε εμφανίζονται είτε όχι σε μεγάλες εκτυπώσεις είτε με το σύμβολο εμπορικού σήματος (TM), είναι καταχωρημένα και μη καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της Agetis Supplements Ltd, των θυγατρικών της, των συνδεδεμένων εταιρειών ή των δικαιοπαρόχων ή των εταίρων της κοινοπραξίας. Επιπλέον, όλες οι επικεφαλίδες σελίδας, τα προσαρμοσμένα γραφικά, τα εικονίδια κουμπιών και τα σενάρια είναι σήματα υπηρεσίας, εμπορικά σήματα της Agetis και δεν μπορούν να αντιγραφούν, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Agetis. Αναγνωρίζετε ότι τα εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται και εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι και παραμένουν αποκλειστική ιδιοκτησία της Agetis ή του κατόχου του εμπορικού σήματος. Τίποτα που περιέχεται σε αυτόν τον Ιστότοπο δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως παραχώρηση, υπονοούμενα, estoppel ή άλλως, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος στα και στα Εμπορικά Σήματα χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια του Agetis ή του κατόχου του Εμπορικού Σήματος. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των Εμπορικών σημάτων στον Ιστότοπο και στο περιεχόμενό του, εκτός εάν προβλέπεται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Σας ενημερώνουμε ότι η Agetis θα επιβάλει επιθετικά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της στον Ιστότοπο και το περιεχόμενό της στο μέγιστο βαθμό του νόμου και μπορεί να χρησιμοποιήσει ποινικές κυρώσεις (όπου ισχύει). 

 

8. Πνευματικά δικαιώματα

 

Η Agetis σας δίνει το προνόμιο να έχετε πρόσβαση και να δείτε το κείμενο, τα γραφικά, τον ήχο, το σχέδιο, τις εικόνες, τα γραφήματα και άλλο περιεχόμενο (το «Περιεχόμενο Agetis») στον Ιστότοπο αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Η Agetis μπορεί να ανακαλέσει το προνόμιο ανά πάσα στιγμή με ειδοποίηση για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο. Οποιοδήποτε περιεχόμενο της Agetis, λογισμικό και άλλα έργα στον Ιστότοπο και τυχόν αναπαραγωγές οποιουδήποτε από τα παραπάνω (συλλογικά, «Έργα») αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Agetis, των προμηθευτών ή των συνεργατών του. Εκτός από την περιορισμένη παραχώρηση πρόσβασης και προβολής του Περιεχομένου Agetis που αναφέρεται παραπάνω, ο Agetis δεν σας παρέχει άλλα προνόμια ή δικαιώματα σε κανένα από τα Έργα. Αναγνωρίζετε ότι οποιαδήποτε άλλη χρήση των Έργων, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό, αναπαραγωγή, τροποποίηση, διανομή, μετάδοση, αναδημοσίευση, προβολή ή παράσταση, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του Agetis, απαγορεύεται αυστηρά. 

 

9. Online Επικοινωνίες

 

Παρόλο που η Agetis μπορεί, κατά καιρούς, να παρακολουθεί ή να ελέγχει τις συζητήσεις, τις συνομιλίες, τις αναρτήσεις, τις μεταδόσεις, τους πίνακες ανακοινώσεων και τα παρόμοια στον Ιστότοπο, ο Agetis δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή ευθύνη που απορρέει από το περιεχόμενο του Ιστότοπου ούτε για οποιοδήποτε σφάλμα, δυσφήμιση, συκοφαντική δυσφήμιση, συκοφαντία, παράλειψη, ψεύδος, χυδαία, πορνογραφία, βωμολοχίες, κίνδυνος ή ανακρίβεια που περιέχονται σε οποιαδήποτε πληροφορία εντός του Ιστότοπου. 

 

10. Πολιτική Λειτουργίας

 

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή η μετάδοση οποιουδήποτε παράνομου, απειλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, άσεμνου, εμπρηστικού, πορνογραφικού ή βωμολοχικού υλικού ή οποιουδήποτε υλικού που θα μπορούσε να αποτελέσει ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, θα προκαλέσει αστική ευθύνη ή αλλιώς θα παραβίαζε ο νόμος. Η Agetis θα συνεργαστεί πλήρως με οποιεσδήποτε αρχές επιβολής του νόμου ή δικαστική απόφαση που ζητά ή κατευθύνει την Agetis να αποκαλύψει την ταυτότητα οποιουδήποτε δημοσιεύσει τέτοιες πληροφορίες ή υλικό. 

 

11. Επισκόπηση Επικοινωνιών

 

Η Agetis διατηρεί το δικαίωμα, να ελέγχει τις επικοινωνίες και τα υλικά που δημοσιεύονται ή μεταφορτώνονται στον Ιστότοπο, και να αποκλείει ή να αφαιρεί επικοινωνίες ή υλικά που καθορίζει ότι είναι:

 

α) Yβριστικά, δυσφημιστικά ή άσεμνα

β) Παραπλανητικά

γ) Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικού σήματος ή άλλου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας άλλου, ή 

δ) Προσβλητικά, απαράδεκτα ή άλλως απαράδεκτα για την Agetis κατά την απόλυτη κρίση της. 

 

12. Πολιτική σύνταξης

 

Η Agetis διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διαγράψει υλικό από τον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή.

 

13. Χωρίς έγκριση

 

Ορισμένοι σύνδεσμοι στον Ιστότοπο οδηγούν σε πόρους που βρίσκονται σε διακομιστές που δεν διατηρούνται από την Agetis ή υπό τον έλεγχό του. Παρέχουμε τέτοιους συνδέσμους απλώς για τη διευκόλυνση των χρηστών μας. Η Agetis δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο οποιωνδήποτε τέτοιων ιστότοπων που αναφέρονται ή για τη διαθεσιμότητα πρόσβασης σε τέτοιους ιστότοπους. Η συμπερίληψη στον Ιστότοπο οποιουδήποτε συνδέσμου σε άλλο ιστότοπο ή οποιαδήποτε αναφορά σε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία με εμπορική επωνυμία, εμπορικό σήμα, κατασκευαστή ή άλλως, δεν συνιστά ούτε συνεπάγεται έγκριση ή σύσταση αυτού της Agetis. Η πρόσβαση σε άλλους ιστότοπους που συνδέονται με αυτόν τον Ιστότοπο γίνεται με δική σας ευθύνη και στον βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, αποποιούμαστε κάθε ευθύνη σχετικά με την πρόσβασή σας σε τέτοιους συνδεδεμένους ιστότοπους.

 

14. Κενό Όπου Απαγορεύεται

 

Παρόλο που οι πληροφορίες σε αυτόν τον Ιστότοπο είναι προσβάσιμες παγκοσμίως, δεν είναι όλα τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που συζητούνται σε αυτόν τον Ιστότοπο να είναι διαθέσιμα σε όλα τα άτομα ή σε όλες τις γεωγραφικές τοποθεσίες ή δικαιοδοσίες. Η Agetis διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει την παροχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία ή/και να περιορίσει τις ποσότητες οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχουμε. Οποιαδήποτε προσφορά για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που γίνεται στα υλικά αυτής της Ιστοσελίδας είναι άκυρη όπου απαγορεύεται από το νόμο. 

 

15. Διατήρηση δικαιωμάτων 

 

Η Agetis διατηρεί πλήρως όλα τα δικαιώματά της και καμία ενέργεια ή αδράνεια εκ μέρους του Agetis σε καμία περίπτωση ή υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν συνιστά ή ερμηνεύεται ως δικαίωμα, προνόμιο ή γενικά τα συμφέροντα της Agetis. 

bottom of page